Gergili membran sistemler diğer adıyla asma-germe sistemler insanları biraraya getiren yapılardır bir anlamda. Böyle bir örtünün altındaysanız kendinizi doğanın olumsuz şartlarından korunmuş hissedersiniz ama dilerseniz de olumlu yanlarından faydalanırsınız. Bu yapıların standart formlardan uzak olmaları, onların algıda seçicilikle öne çıkmalarına neden olur. Çok çeşitli formlara imkan veren tasarımlarla yapılar ikon olma özelliği ve dinamizme sahiptir. Tüm bu avantajlarıyla birlikte bu yapılar uzun ömürlü olması öngörülerek mühendislik anlamında dizayn edilir.

Tekstil mimarisi, sadece nitelikli mühendislik yardımıyla uzun ömürlü yapıları tarif etmekle kalmaz, aynı zamanda estetik ve farklı bir ifade yaratarak bir çeşit heykelsi örtü oluşturmak anlamına gelir. ONART ekibi her yeni projede, en iyi çözüm önerileriyle beklentilerinizi gerçekleştirmeyi amaçlar.

Uzun yıllar tente sektöründeki tecrübeler, 1950’li yıllardandan itibaren Teksil Membran Yapılar’a ait teorilerin oluşmasında rol almıştır. Yeni mühendislik yaklaşımları ve bilgisayar destekli hesaplama yöntemleriyle, bu yapılar en ince ayrıntısına kadar taşıyıcılık anlamında incelenebilir durumdadır. Çeşitli simulasyonlarla yapının tasarımı, seçilen malzeme, bu malzemenin davranışları ve çevresel etkiler dikkate alınarak sınanır ve sonuçta dört mevsim stabilitesini koruyan bir yapı elde edilir. Tüm nokta detayları, o noktada oluşan reaksiyonlar ve salınımlar dikkate alınarak tasarlanır. Bu çalışmaların tamamı 3D olarak yapılmaktadır. Yük akışları forma bağlı olduğundan formdaki en ufak bir değişiklik yapının tamamını etkiler ve bu sebeple yapı yeniden hesaplanmalıdır.